Lev ett lyckligare liv med jobb från hemmet

Kan du leva ett lyckligare liv om du jobbar hemifrån? Det finns faktiskt gott om studier som tyder på detta. Kanske ska du till och med dra igång ditt eget företag. Men oavsett om du är frilansare eller har möjlighet att jobba på distans så kan detta påverka ditt liv på ett positivt sätt.

Ökad autonomi och flexibilitet

När du jobbar hemifrån så innebär detta flexibilitet. Detta även om du drar igång din egen verksamhet. Du kan ha inkomster utan att betala företag och många typer av verksamhet är inte alls svåra att komma igång med utan att ha ett professionell kontor.

En undersökning av McKinsey visade att arbetssökande sätter stort värde på självständighet när och var de arbetar vilket rankar flexibilitet som den tredje viktigaste faktorn efter lön och karriärmöjligheter. Denna flexibilitet, som erbjuds av distansarbete såväl som egen firma hemifrån, tillåter anställda att välja sin arbetsmiljö och schema vilket leder till ökad produktivitet och tillfredsställelse.

Minskad pendlingsstress

Arbete på distans minskar avsevärt de påfrestningar som är förknippade med pendling såsom resekostnader och tid att resa. Denna minskning av stress bidrar till en mer positiv arbetsupplevelse och kan förbättra det allmänna välbefinnandet.

När du jobbar hemifrån kan du leva enklare liv där du får tid över för saker som du annars aldrig ens hade beaktat. Det kan vara en så enkel sak som att du äntligen kan börja baka surdegsbröd för du finns på plats nära ditt kök där du måste dra och vika degen under några timmars tid.

Bättre balans mellan arbete och privatliv

Jobb hemifrån kan leda till en bättre balans mellan arbete och privatliv. Denna balans uppnås genom minskad arbetsrelaterad stress och mer engagemang i både arbete och personliga aktiviteter. Anpassningen mellan en anställds arbetserfarenheter och personliga omständigheter är avgörande för denna balans.

Du kan med andra ord förändra ditt liv genom att få möjlighet till distansarbete eller genom att börja jobba som frilans hemifrån.

Psykiska hälsorelaterade effekter

En omfattande genomgång av 23 studier visade att arbete hemifrån kan ha komplexa effekter på mental hälsa. Dessa effekter beror på olika faktorer som hemmiljön, nivån på organisatoriskt stöd och sociala kontakter utanför arbetet.

Vissa studier fann att arbete hemifrån förbättrade välbefinnandet och minskade stress, medan andra noterade ökad påfrestning relaterade till faktorer som minskat socialt stöd och ökad rolltvetydighet. Faktum är att man har sett både mentala och fysiska hälsofördelar med att jobba hemifrån.

Fysiska hälsorelaterade effekter

Granskningen undersökte också de fysiska hälsoeffekterna av att arbeta hemifrån. Medan vissa studier rapporterade positiva effekter som en känsla av säkerhet och minskad utmattning på grund av mindre pendling, fann andra negativa effekter, inklusive en liten minskning av självrapporterad hälsa i vissa fall.

Sammanfattningsvis kan arbete hemifrån leda till ökad lycka för många människor, främst på grund av ökad flexibilitet, minskad pendlingsstress och förbättrad balans mellan arbete och privatliv. Däremot kan påverkan på individuell lycka variera beroende på personliga omständigheter, arbetets karaktär och nivån på det stöd som arbetsplatsen tillhandahåller.